Välkommen till vernissage 

Söndag den 23 juli kl. 13

Konstnären närvarar vid vernissagen

 

P. G. Thelander i sin ateljé i Stockholm