Välkommen till vernissage
Söndagen den 23 september kl.13
 
Cajsa Holmstrand
Målningar och skulpturer
 
 
Konstnären närvarar vid vernissagen
Utställningen pågår t.o.m. den 21 oktober