Keramik

Kapslar, Pastiller, Bollar och Pluppar 

Kapslar, ca 17-18 cm, 1,800.- st

 

Kapslar, ca 16 - 17 cm 1,800.- st

Pastiller, ca 9 cm,  800.- st

Bollar c:a 7,5 - 8,5 cm 400.-

Pluppar c:a 3 - 4 cm, 80.- st

Pluppar c:a 3 - 4 cm, 80.- st

Pluppar c:a 3 - 4 cm, 80.- st

Bollar c:a 7,5 - 8,5 cm 400.-

Bollar c:a 7,5 - 8,5 cm 400.-