Välkommen till vernissage 
Söndagen den 17 november kl. 13
 
Peter Ekström
 
Nature Morte
 
teckningar