Akustikreservatet i Uttersberg bjuder in:

Söndagen 17 oktober kl 14 på perrongen framför Galleri Astley, Uttersberg

Vi bjuder in till ett program med kulning, föredrag och invigning. Akustikreservatet avsattes som reservat 1992 tack vare att eldsjälen och galleristen Astley Nyhlen uppmärksammade dåvarande Domänverket (idag Sveaskog) på att skogens inramning gav en fantastisk akustik.

Programmet är en del av av konstprojektet ”Jag håller en skog i mina händer”/ASK (Arbetsfält Samtida Konst) och är ett samarbete mellan konstnärerna Malin Lobell och Lina Nordenström GG.

Nu skall gränsen kring reservatet och skogens värde aktualiseras med en ny utformad skylt tryckt på Grafikverkstan Godsmagasinet av Malin Lobell och Lina Nordenström. De kommer även utforma gränsmarkeringar i form av nedgrävt kol inspirerat av gamla lantmätarhistorier, efter att tillsammans med Sveaskog vandrat längsmed och märkt ut den aktuella gränsen. 

Under invigningen av en ny skylt kommer vi även få höra kulning och mer om vad Naturakustik är.

Program

14.00 Kulning av Agneta Stolpe

14.10 Malin Lobell hälsar välkommen och presenterar projektet ”Jag håller en skog i mina händer”

14.20 Konstnärerna i samtal med Anders Nyhlén, Galleri Astley, om Akustikreservatets tillkomst

14.30 Föredrag om Naturakustik av forskaren Jennie Tiderman-Österberg

14.45 Kulning Agneta Stolpe och Jennie Tiderman-Österberg

14.50 Kolning med Jonas ifrån Snarhem

15.00 Promenad upp till en glänta i skogens mitt, där vi dricker tallens röst och serveras granens tillväxt

Programmet beräknas ta omkring 1,5 timme. Kläder efter väder!

Projektet Jag håller en skog i mina händer rymmer frågor om makt, ansvar, omsorg, framtid och historia. Utifrån titeln har projektet vecklats ut och slingrat sig fram mellan kommungränser, skogsgränser, reservatsgränser och hyggen, ner i kolbottnen och upp i trädkronan, för att lyfta och sammanföra våra röster. Naturens och våra rättigheter, gemensamheter.

ASK (Arbetsfält för samtida konst) är ett interkommunalt samarbetsprojekt som administreras av Region Västmanland och Konstfrämjandet Västmanland. ASK syftar till att stärkta infrastrukturen för konst och form i Västmanland, samt öka kommunernas kunskap i arbetet med offentlig konst genom att utveckla platsspecifika utställningar och konstnärliga experiment. Projektet har också som målsättning att utveckla samarbetet mellan kommuner, konstnärer och att skapa nya nätverk för samtida konst.

Den gemensamma tematiken på årets aktiviteter är: Oväntade platser/outtalade historier. ASK ger möjlighet till fem stycken nyproducerade konstnärliga experiment (temporära utställningar, workshops och performance) på ett flertal platser i Västmanland. Tanken är att låta Västmanlands unika historia, samtida utmaningar och möjligheter bilda en kuliss för att lyfta platser, berättelser och bilder, där konsten ges plats för att spekulera kring områdets framtida möjligheter.

Under 2021 samverkade Fagersta och Skinnskatteberg kommuner där konstprojektet Jag håller en skog i mina händer av Malin Lobell i samarbetet med Lina Nordenström tar plats som två konstnärliga program samt en möjlig permanent gestaltning.