Oktoberseminarium till Ruth och Astley Nyhléns minne år 2021
- ett stycke bokhistoria!


Söndagen den 3:e oktober klockan 14.00 i GG-verkstan i Uttersberg

Till årets seminarium har vi bjudit in boksamlaren Jarl Hellichius, som numera även är ledamot i GG:s styrelse. Jarl har tidigare hållit föredrag inom ramen för GG:s verksamhet, då för att berätta om sitt samlande, som bibliofil – eller ”boktok”, som han själv gärna säger.
Den här gången har Jarl valt att fokusera på Suecia Antiqua, som han har flera versioner av i sin samling. Det är ett klassiskt praktverk som trycktes upp första gången på 1720-talet, då innehållande 354 kopparstick i original av svenska slott, gårdar och herresäten – ett imponerande arbete, som på sin tid syftade till att befästa och sprida insikt om rikets storhet! På det sättet är den ett tydligt vittnesmål om vår självbild som stormakt på den tiden, vilket är intressant. Verket finns i otaliga utgåvor, publicerade i olika format under århundradenas lopp.

Jarl kommer också att berätta om olika samarbetsprojekt som han drev tillsammans med Astley Nyhlén. Som sanna humanister, med en stark övertygelse om värdet av att sprida kunskap om och intresse för konst och kultur, fann de tidigt varandra.

Det här är Grafikverkstans första föredrag sedan pandemin började. Från och med 29:e september är restriktionerna för publika sammankomster borttagna, men vi utgår ifrån att alla besökare är fullvaccinerade, eftersom vi ska vara rädda om varandra.
Vi ställer ut stolar med avstånd och handsprit kommer att finnas.