Välkommen söndag den 14 april kl. 14.30
 
Föredrag med live-musik av Per Thornberg (musiker, improvisationspedagog och konstvetare) från Halmstad.
Thornberg berättar om konstnären Lage Lindell (1920-1980), visar bilder och bjuder på saxofonimprovisationer i en varierad föreläsning.
Exempel på interaktioner mellan musik och konst i en gränsöverskridande kontext.
 
Fri entré

 

Per Thornberg   (foto: Göran Stierna)