Pågående utställningningar

I galleriet och konstmuseets mellanvåning

Jim Berggren och Nina Bondeson

 

I konstmuseets grafikrum:

Internationell Grafik

Pierre Alenchinsky, Corneille, Stephen Lawlor, Antonio Saura, Francisco Toledo

 

Välkomna