Pågående utställningar

Konstmuseet

Samlingsutställning

Alimi Adewale, José Manuel Broto, Xavier Grau, Endre Nemes, Svante Rydberg, Berndt Wennström, Klaus Zylla - måleri, teckning

John Cage, Karl Granquist, Henri Michaux, Pierre Olofsson, Per Svensson, Jan Voss - grafik

Lars Englund - reliefer, Lenny Clarhäll - skulptur

Galleriet

Återblick - samlingsutställning

måleri

Hu Guoqing, Bengt Olson, Sigvard Olsson, Zhang Fangbai, Lee Xee, Amalia Årfelt