Bli medlem i Galleri Astleys konstklubb. 

Som medlem har du följande förmåner:

 Inbjudningar till vernissager, konserter, föredrag, och konstresor. Medlemsrabatt 5% på konstköp, samt inramningar.

Du deltar i konstklubbens medlemslotteri.

 Verksamhetsåret löper från 1 maj - 30 april

 Medlemsavgiften är 200.-

BG 185-1716

 

Årsmötet är planerat till den 20 juni 2021 och vi avvaktar med beslut om hur årsmötet kommer att genomföras.
Om inga restriktioner gäller kommer det att genomföras som vanligt annars blir det som förra årets möte.