Pågående utställningar
 
Galleriet
 
Gunnar Larsson
Måleri - Grafik
 
 
 
Konstmuseet - Grafikrummet och mellanvåningen
 
Carl Fredik Reuterswärd
Teckning - Skulptur - Grafik
 
 
Konstmuseet - övre våningen
Permanent utställning Ernst Neizvestny
Måleri - Skulptur - Teckning - Grafik
 
 
 
Öppet dagligen i Café och Designbutiken
 
Välkommen