Ting och yta I, olja på duk, 30 x 40 cm, 9.000.-

Ting och yta II, olja på duk, 30 x 40 cm. 9.000.-

Pluto framför vit mask, olja på duk, 40 x 30 cm. 9.000.-

Vit mask bland nallar, olja på duk, 40 x 30 cm